Integratív Hipnózis Egyesület
Integrative Hypnosis Association


Integratív Hipnózis Egyesület
Ismertetés

Az etikai kódex biztosít egy közös értékrendet, amelyre a tagok szakmai és tudományos munkájukat tudják építeni, és biztosítja a hipnózis szakma magas szintű fenntartását, oktatását és integrálódását a magyarországi komplementer terapeuták, mint tagok és nem tagok részére egyaránt. Az etikai kódex célja, hogy biztosítja az általános hipnózis és hipnoterápiai elveket tagjainak számára, a felmerülő legtöbb helyzetben. Ennek az elsődleges célja a jóléte és védelme az egyéneknek és csoportoknak, akikkel az IHE tagjai dolgoznak. Az IHE tagok törekszenek a lehető legmagasabb szakmai és magatartási normákra, tiszteletben tartják és védik az emberi és polgári jogokat. Nem vesznek részt semmilyen jellegű tisztességtelen diszkriminatív viselkedésben, tevékenységben.

Szakképzettség

A tagok törekszenek arra, hogy fenntartsák a legmagasabb szintű kompetenciát a munkájukban. A tagok kizárólagosan csak azokat a szolgáltatásokat és csak azokat a technikákat alkalmazzák, amelyekre oktatási, képzési és gyakorlati minősítésük van. Fenntartják az állandó szakmai és tudományos ismeretszerzést, és rendelkeznek a legújabb információkkal, melyek a hipnózissal és hipnoterápiával kapcsolatosak, és felismerik, hogy szükség van a folyamatos továbbképzésre.

Becsületesség

A tagok elkötelezettek, hogy becsülettel és tisztességgel gyakorolják és terjesszék a hipnózist és hipnoterápiát. Ezekben a tevékenységekben a tagok becsületesek, tisztességesek és tiszteletreméltóak másokkal. Tiszteletben tartják kollégáikat és klienseiket. Amennyiben lehetséges, a tagok próbálják tisztázni az érintett felekkel szakmai és IHE szerepeiket, melyeket teljesítenek és megfelelően betartanak. A tagok kizárólagosan tudományos és szakmai származású tudásra támaszkodnak, amikor hivatalos ítéletet, döntést hoznak, vagy ha más jellegű szakmai tevékenységben vesznek részt.

Konzultációk és referenciák

A tagok gondoskodnak a megfelelő konzultációról, ajánlásaikat mindig a kliens legjobb érdekében teszik, melyek magába foglalják a szerződéses kötelezettségeiket, és a hatályos törvényeket figyelembe véve születnek. Amikor szükséges, a tagok szakmailag megfelelően kommunikálnak egymással és más szakemberrel annak érdekében, hogy az ügyfél érdekét szolgálják.

Tagsági díjak és pénzügyi szabályok

Az IHE tagsági díj megszabása összhangban van a helyi a törvényekkel. Amilyen gyorsan csak lehetséges, az IHE tag létrehozza a szakmai kapcsolatot és a szolgáltatásának az árát az ügyfele között, és próbál megállapodásra jutni a meghatározott kezelési díjban és a számlázási szabályokban. A tagok nem tüntetik fel hamisan szolgáltatásaik díját.

Tájékoztatáson alapuló jóváhagyási egyezmény

A tagok már az ügyféllel való kapcsolat elején megvitatják a felmerülő problémáinak kérdéseit, mint a kezelés folyamatát és a javulásának várható útját, beleértve a díjakat és a titoktartást. A tagok megfelelő tájékoztatást, információt biztosítanak kliensüknek szakmailag érthető nyelvet alkalmazva a hipnózissal/hipnoterápiás kezeléssel kapcsolatos eljárásokról.

Titoktartás fenntartása

A tagoknak elsőrendű kötelességük, hogy megfelelő óvintézkedéseket tegyenek, és tiszteletben tartsák a klienseik bizalmas dolgait, akikkel dolgoznak, és tudják, hogy a kliens által feltárt bizalmas információk mind intézményi szabályokban, mind szakmai, hivatalos vagy tudományos kapcsolatokban törvény által védettek.

Hivatalosan megszüntetni, befejezni a szakmai kapcsolatot

Az IHE tagok nem hagyják el ügyfelüket. A terapeuta felmondhatja a klienssel való kapcsolatot, ha eléggé egyértelmű lesz, hogy az ügyfelének már a továbbiakban nincs szüksége a szolgáltatására, és további terápiából haszna nincs, vagy esetleg kliense állapotára negatívan hatna a folytatás.

Ösztöndíj

A GIL BOYNE ösztöndíjat megpályázhatják új jelentkezők, melyek közül kettő sikeres pályázó fél áron vehet részt a (BH) Bázis kurzuson.


Copyright 2014 - 2020 - All rights reserved 
IHE Etikai Kódex