Integratív Hipnózis Egyesület
Integrative Hypnosis Association


Az Egyesület megalapításának éve:     2013

Az Egyesület működési területe:     Magyarország

Az Egyesület önálló jogi személyként saját alapszabállyal, szervezettel, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkezik.

Az Egyesület Magyarország területén működik, a magyar törvényeknek megfelelően, minden itt nem szabályozott kérdésben ezek az irányadók.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
Az Egyesület gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében dönt pénzeszközei felhasználásáról. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz is kötheti. A pályázat nem lehet színlelt, azaz nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az állapítható meg, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat, megbízási szerződéseket köthet.

Az Egyesület céljai, alapfeladatai, tevékenysége:

Célja: A hipnózis bármely területét alkalmazó szakemberek, valamint a hipnózis-kutatásban és a hipnózis terápiás alkalmazásában működő szakemberek tömörítése, képviselete, alap- és továbbképzése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt.

Fentieknek megfelelően az Egyesület alapcél szerinti, ingyenesen, szolgáltatási díj igénylése nélkül végzett tevékenységei a következők:
- biztosítani a hipnózissal foglakozó szakemberek szakmai képzését, illetve továbbképzését, valamint megfogalmazni az ezen szakemberektől elvárt szakmai követelményeket,

- ösztönözni a hipnózissal kapcsolatos tudományos tevékenységet, kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat, és elősegíteni, hogy ezek mind magasabb színvonalat érjenek el,

- nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeket szervezni,

- követni a hipnózissal kapcsolatos hazai, illetve külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszteni, oktatni, képzéseket szervezni,
- hipnoterapeutákat és a hipnózist saját szakterületükön alkalmazó szakembereket képezni,

- a hipnózis módszer alkalmazásával egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységet végezni, valamint tanácsokat adni és információt nyújtani,

- a hipnózis kutatásához, illetve terápiás alkalmazásához kapcsolódó más szakmákkal és tudományágakkal együttműködést kialakítani,

- ápolni a nemzetközi szakmai kapcsolatokat, különös tekintettel a American Council of Hypnotist Examiners-re (ACHE), International Medical and Dental Hypnotherapy Association-el (IMDHA) és a National Guild of Hypnotists-al (NGH). Az Egyesület elősegíti, hogy tagjai külföldi továbbképzéseken vegyenek részt, illetve külföldi kollegákat fogadjana

- kapcsolatot létesíteni mindazon szervezetekkel, amelyek elősegítik a célok megvalósítását,

Copyright 2014 - 2020 - All rights reserved  

Bemutatkozunk

Integratív Hipnózis Egyesület